Aktuellt

Vi är mitt i vårt projekt A Call For Empathy – inte så mycket händer i praktiken just nu, men så här på idéstadiet händer saker i tanken och i samtalet, och det är ständigt omvälvande kast i fråga om vad det hela egentligen handlar om. Vad är det vi vill säga – vad är vår tanke med detta projekt och vad skall det leda fram till?

Det är ett annorlunda sätt att arbeta. Vi utgår från en känsla för hur saker borde kunna vara, hur vi skulle kunna leva tillsammans och på något sätt låta allt det som kallas kommunikation, men som så ofta i förlängningen, endast handlar om att sälja, ersättas av det vi kallar estetisk kommunikation. Estetisk kommunikation är vår första uppmaning.